The Triple Hijack to Erding – 65th Anniversary


On the morning of 24 March 1950, three CSA DC3’s on scheduled domestic flights in Czechoslovakia where hijacked by eight former Czechoslovak RAF airmen to escape from Communist persecution.

It was the first triple aircraft hijack in the world.

The full story of this daring escape here
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, Anniversary | Leave a comment

The Ladislav Sitensky Photograph Exhibition 2015


From the exhibition at České centrum Praha, Rytířká 31, Prague 1.

Ladislav Sitensky
Open:

19 March to 25 April 2015


Monday to Friday 11:00 am to 18:00

Saturday 11:00 am to 17:00

This slideshow requires JavaScript.
Posted in 312 Sqd, Evasion, Exhibitions | Leave a comment

Josef Stehlik – 100th AnniversaryOn Saturday, March 28 2015 at 10:00 am

the Municipal of Slavičín, the Slavičín Library and the Historical Club of Slavičín

invite you to the unveiling of a memorial plaque to

Col. Josef Stehlik

to commemorate the 100th anniversary of his birth

at no. 133. Slavičín.
Posted in 312 Sqd, Events, Forthcoming Events, France, Russia | 1 Comment

Ladislav Sitensky Photograph Exhibition 2015Image | Posted on by | Leave a comment

311 (Czechoslovak) Squadron


A Czech language TV documentary about 311 Sqn.
Posted in 311 Sqd, Information | 3 Comments

Czechoslovak RAF Fighter Squadrons


A Czech language TV documentary about 310 Sqn, 312 Sqn, 313 Sqn and 68 Sqn.
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Information | 2 Comments

B24 Liberator


150210
Image | Posted on by | Leave a comment

Vaclav Horejsi – 100th Anniversary


On 14 February 2015, Ševětín commemorated the 100th anniversary of the birth of Václav Hořejší, who served as a navigator with 311 (Czechoslovak) Squadron of the RAF.

14. února 2015 Ševětín oslavil 100. výročí narození Václava Hořejsího, který sloužil jako navigátor u 311. (československé) perutě RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The well attended event commenced with a church service followed by the flypast of two Gripen fighter jest from the Czech Air Force. Speeches were followed by the laying of wreaths and flowers by his memorial near the church at Ševětín.

Vzpomínková akce, na které bylo mnoho přítomných, začala bohoslužbou a pokračovala přeletem dvou Gripenů Vzdušných sil Armády Česke republiky. Po projevech následovalo kladení věncu a květin u památníku u kostela v Ševětíně.

The days events concluded with an exhibition about the life of Václav Hořejší, his service in the RAF, his escape to the west after the Communist take0over in February 1948. WW2 memorabilia were also included in the exhibition.

Události dne byly završeny výstavou o životě Václava Hořejsího, jeho službě v RAF, jeho útěku na Západ po komunistickem převratu v r. 1948. Memorabilia z 2. světove války byla součástí výstavy.
Posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton | Leave a comment

Vaclav Jicha Memorial unveiled


Akce začala přesně podle plánu ve 14:00. Účastni byli nejen příbuzní Václava Jíchy, z nichž někteří se při této příležitosti setkali poprvé, ale i další vzácní hosté. Byli mezi nimi například velitel Vzdušných sil AČR brig. gen. Ing. Libor Štefánik, plk. ing. Oldřich Pelčák, náhradník prvního čs. kosmonauta a předseda odbočky 26 Praha Svazu letců ČR, která nese jméno plk. Václava Jíchy, DFC, AFC, dále plk. Ing. Míťa Milota, starosta obce Dnešice Karel Malý, autor knih o příslušnících CzRAF Pavel Vančata, členové Spitfire Clubu, zástupci Junáka z Dnešic, spoluautor knihy „Nikdo nebude zapomenut“ Petr Šatra.

The ceremony started as scheduled at 14:00. Attending were not only Václav Jícha’s relatives (some of whom were to meet for the first time) but another distinguished guests as well. They included JUDr Jan Rouček, Director of the Cabinet of Ministry of Defense, Brig. Gen. Ing. Libor Štefánik, Commander of the Czech Air Force, Col. ing. Oldřich Pelčák, backup for the first Czech cosmonaut and Chairman of 26th branch of Svazu letců [the Airman Association of the Czech Republic] which bears the name of Col Václav Jícha, DFC, AFC, Lt.Col. Míťa Milota, Karel Malý, Mayor of Dnešice, Pavel Vančata author of several books about Czechoslovak RAF airmen, members of the Czech Spitfire Club, representative of the Dnešice Scout group and Pert Šatra co-author of the book „Nikdo nebude zapomenut“ [“Nobody will be forgotten”].

This slideshow requires JavaScript.

Odhalování zahájila členka Tmavomodrých Vendula Lyachová přivítáním a přednesením programu.

Conducting the ceremony was Vendula Lyachová (from the Tmavomodrý svět goup) who welcomed all those who attendeded and guided through the events program.

Jako první vystoupil ředitel kabinetu Ministerstva obrany JUDr. Jan Rouček, který mimo jiné vyřídil pozdrav od ministra obrany a ocenil snahy o připomínání takových hrdinů občany. Následoval projev velitele Vzdušných sil AČR, jenž zdůraznil, že dnešní Vzdušné síly AČR vycházejí z tradic a hlásí se k takovým pilotům, jakým byl i Jícha. Zmínil i dnešní úkoly letectva. Poté vystoupil MUDr. Jiří Wicherek. Hovořil o tom, že je Tmavomodrým ctí zanechat trvalejší vzpomínku na Václava Jíchu, a uvedl, že národ, který si nepřipomíná své hrdiny, je těžko najde, až je bude potřebovat.

The opening speech was by JUDr. Jan Rouček who conveyed the greetings from the Minister of Defence and acknowledged the efforts of the commemoration for such heroes. Then followed a speech by Commander of the Czech Air Force who stressed that today’s Czech Air Force is based on the traditions and and values of pilots like Jícha. He also mentioned the challenges of today’s Air Force. The final speech was by MUDr. Jiří Wicherek on behalf of the Tmavomodrý svět group who said that it had been their honour that they were able to leave a lasting memorial to Václav Jícha and that if a nation that did not remember their heroes, it would be difficult to find them when they needed them.

Poté zazněla státní hymna České republiky a paní Vendulka Jones, neteř Václava Jíchy, odhalila pamětní desku.

After the Czech national anthem was played, Vendulka Jones, niece of Vaclav Jícha, unveiled the plaque.

Následovalo položení věnců a květin.

This was followed by the laying of wreaths and flower bouquets.

Poté Vendula Lyachová poděkovala přítomným za účast, přečetla seznam přispěvatelů, sdělila, že přebytek finančních prostředků bude poukázán Sdružení Čs. Zahraničních letců 1939-1945. Dále poděkovala kreslíři Pavlu Rampírovi, který nezištně připravil návrh pamětního listu, jenž byl po akci rozdán přítomným.

Vendula Lyachová thanked all for attending and read-out the list of donors, saying that the surplus funds raided would be donated to the the Association of Czechoslovak Airmen Abroad 1939 – 45. Thanks were also given to Pavel Rampír, cartoonist, whose selflessly prepared a draft commemorative sheet that was distributed to those present after the event.

Trubač zatroubením Last Post zahájil symbolickou minutu ticha, kterou pak také ukončil signálem Reveille.

The buglar played the “Last Post” followed by a minutes silence, he then played ‘Reville’.

Účastníci se po formálním ukončení jen neradi loučili a další diskuse se přesunuly do salonku blízké restaurace.

Concluding the ceremony Vendula Lyachová invited all to a nearby restaurant where a lounge had been reserved.

Rodina Václava Jíchy
Family of Václav Jícha

Vendulka Jones s některými členy skupiny Tmavomodří
Vendulka Jones with some of the Tmavomodrý svět group.

Akce měla jednoznačně pozitivní přijetí a těšila se zájmu sdělovacích prostředků. Česká televize připravila reportážní vstup, jenž byl vysílán ve večerních Událostech.

The Czech media covered the event with Czech TV broadcasting a report that evening.

Po ceremonii natočila reportérka Veronika Neprašová z Českého Rozhlasu rozhovor s rodinou V. Jíchy.

After the ceremony, Veronika Neprašová, reporting for Czech Radio interviewed relatives of Vaclav Jícha.

Nezkrácený záznam odhalení, jehož autorem je Jan Šinágl, je na:

A video of the ceremony, by Jan Šinágl, is:
Posted in 313 Sqd, Ceremony, Memorial | 1 Comment

Svetin schoolchildren remember Vaclav Horejsi


On 6 February 2015 the schoolchildren at Ševětín primary school held a small exhibition of their work to to commemorate the 100th anniversary of F/Lt Václav Hořejší, Navigator with 311 Sqn and was from Ševětín.

Dne 6. února 2015, žáci ZŠ v Ševětíně, připravili malou výstavu svých prací k připomenutí 100. výročí narození F/Lt Václava Hořejšího, navigátora 311. perutě, rodáka Ševětínu.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in 311 Sqd, Not Forgotton | 1 Comment