UK Exhibition


To commemorate the 75th Anniversary of the formation of 310 Sqn, 311 Sqn and 312 Sqn, the Klub vojenské historie 276th Squadron RAF (re-enactment) group have brought to the UK, an exhibition detailing the achievements and endevours of the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

The bi-lingual exhibitions panel displays also includes details of the effect the Munich Agreement had on Czechoslovakia and how those effects were the catalyist for many of the pre-ww2 Czechoslovak Air Force personnel to escape from their homeland so that they could fight for its liberation. The repercussions encountered by these men and women, following the Communist take-over in February 1948, is also covered and includes details of some of their escapes to the west for their 2nd exile.

This slideshow requires JavaScript.

The exhibition opened at the Embassy of the Czech Republic, London on 26 June 2015. Additional dates and venues for this exhibition are:

2015 UK Exhibition Dates
Venue: Location: From: To:
St Duthus Church Tain, Highlands. 14:00
22 July
5 August
Spitfire and Hurricane Memorial Museum Manston, Kent. 10 August 10 Sept.
Exeter International Aiport Exeter, Devon. 15 Sept. 31 Oct.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events, Exhibitions, Forthcoming Events | Leave a comment

Battle of Britain Memorial Day – 12 July 2015Image | Posted on by | 1 Comment

Slovak President visits BrookwoodThis afternoon, 22 June 2015, Andrej Kiska the President of the Slovak Republic, visited Brookwood Military Cemetery to lay a wreath to commemorate the Czechoslovak killed in RAF service during Ww2.

Dnes odpoledne 22. června 2015 Andrej Kiška, prezident Slovenské republiky navštívil Brookwood vojenský hřbitov, kde položil k památníku československých letců padlých v RAF ve druhé světové válce.</p

Attending the ceremony was His Excellency Miroslav Wlachovský, Ambassador, Imrich Marton, Deputy Ambassador, and Col Milan Gavlas, Defence Attaché representing the Embassy of the Slovak Republic. Representing the Embassy of the Czech Republic, London were Dr Antonin Hradilek – Deputy Ambassador, Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col. René Klapac, Military Attaché. The RAF were represented by G/Cpt Mike Longstaff, W/Cdr Paul Brook and S/Ldr Barry Matthews. Two Czechoslovak RAF veterans, a good number of well wishers as well as Slovak TV reporters also attended.

Obřadu se zúčastnilí velvyslanec Jeho Exelence Miroslav Vlachovský, zástupce velvyslance Imrich Marton a přidělenec obrany na Velvyslanectví, plukovník Milan Gavlas. Velvyslanectví České republiky v Londýně zastupovali náměstek velvyslance České republiky Dr. Antonín Hradílek, přidělenec obrany plukovník Roman Sivek a vojenský atašé podplukovník René Klapáč- Za Raf byli přítomni G/Cpt Mike Longstaff, W/Cdr Paul Brook a S/Ldr Barry Matthews. Díle dva českoslovenští veteráni RAF, řada gratulantů a slovenští televizní reportéři.

This slideshow requires JavaScript.

Prior to President Kiska arriving the Slovak media were interviewing Slovak RAF veteran Gen Ivan Schwarz.

Před příjezdem Presidenta Kišky slovenská média provedli rozhovor s v eteránem RAF Generálem Ivanem Schwarzem.

The ceremony opened with a wreath laid by President Andrej Kiska on behalf of the Slovak Republic. Then a wreath was laid by Dr Antonin Hradilek on behalf of the Czech Republic, followed by a wreath laid by G/Cpt Mike Longstaff on behalf of the RAF.

Obřad zahájil jménem Slovenské republiky položením věnce k památníku prezident Andrej Kiška. Poté jménem České republiky položil věnec Dr. Antonín Hradílek a jménem RAF položil věnec G/Cpt Mike Longstaff.

A piper from the RAF Regiment who played the last post which was followed by a minutes silence. The national anthems of the Slovak Republic, the Czech Republic and Great Britain were then played.

Dudák z regimentu RAF zahrál poslední příspěvek, po němž následovala minuta ticha. Potom hrál hymny Slovenské republiky, České republiky a Velké Británie.

The ceremony then continued with the entourage moving down to the post WW2 Czechoslovak ex-Servicemens plot where President Kiska and Slovak RAF veteran Gen Ivan Schwarz engaged in jovial conversation. Here President Kiska placed a commemorative ribbon on tree which had been planted in May to commemorate the end of WW2. His Excellency Miroslav Wlachovský, Ambassador and Col Milan Gavlas then placed Royal British Legion cross’s by the tree.

Obřad pak pokračoval přesunem přítomných na Československý hřbitov zemřelých veteránů RAF, kde prezident Kiška a slovenský veterán Gen. Ivan Schwarz hovořili zemřelých veteránech a prezident Kiška dal pamětní stuhu na strom, který byl s ostatními stromy vysazen v květnu na památku ukončení druhé světové války. Jeho Exelence Miroslav Vlachovský, velvyslanec a plukovník Milan Gavlas pak umístili Royal British Legion kříž pod tímto stromem.

Whilst here, the granddaughter of a Czechoslovak soldier, who is interred in this plot, presented the President with a photograph album of WW2 photos about her grandfather during his time in the Czechoslovak army in the UK during WW2.

Zatímco vnučka československého vojáka stála u hrobu svého dědečka, prezident ukazoval z alba fotografie svého dědečka z druhé světové války, který byl příslušníkem československé armády ve Velké Británii.

President Kiska concluded the event by giving a short press conference to the Slovak media and then thanked all, in English, for attending the ceremony.

Prezident Kiska uzavřel slavnostní shromáždění tiskovou konferencí k slovenským médiím a pak přítomným v angličtině poděkoval za účast na obřadu.
Posted in Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Karel Toman-Mares – memorial plaque unveiled


Odhalení pamětní – Karla Tomana-Mareše.

On 10 June 2015 a memorial plaque was unveiled for G/Cpt Karel Mareš [Toman], the first Commanding Officer of 311 (Czechoslovak) Sqn, RAF, at the Pierre de Coubertin grammar school, Tábor, which he attended between 1909 to 1917.

Dne 10.6.2015 byla odhalena pamětní deska na gymnáziu Pierre de Goubertin, G/Cpt Karla Mareše (Tomana), prvního velícího důstojníka 311. československé perutě RAF, v němž studoval v letech 1909 až 1917.

Attending the ceremony were family members, Kateřina Bláhová, Deputy Mayor of Tábor, local dignitaries, Colonel Alois Matýzka, Chief of Staff at the 22nd Helicopter Squadron, the successor to 311 Sqn, from Náměšti nad Oslavou airbase, military veterans, memorial plaque instigators Petr Jahn and Miloslav Sobek, well-wishers České rozhlas (Czech radio) and local media. Guard of Honour was provided by members of the 42 Mechanised battalion of the Czech Army.

Slavnostního odhalení pamětní desky se účastnili členové jeho rodiny, Kateřina Bláhová, místostarosta města Tábora, místní hodnostáři, plukovník Alois Matýzka, náčelník štábu 222. vrtulníkové letky, zástupce 311. perutě, z letecké základny Náměšti nad Oslavou, vojenští veteráni, iniciátoři pamětní desky Petr Ján a Miloslav Sobek, příznivci českého rozhlasu a místní média. Čestnou stráž u pamětní desky drželi příslušníci 42. mechanizovaného praporu Armády ČR.

The ceremony was commenced at 14:00 with a short speech by school Director RNDr Miroslav Vácha within which he said that “Karel Mareš studied and graduated from here and is a great honor that our school will have this memorial plaque to a important citizen of Tábor. Further speeches were made by Mgr Jakub Smrčka Th.D., Director of the Hussite Museum at Tábor and Josef Felfel, Director of Hornické museum, Příbram, followed by the playing of the Czech National Anthem and a flypast over the school by three light aircraft from the Tábor Aero Club.

Slavnostní odhalení pamětní desky bylo zahájeno v 14,00 hod , krátkým proslovem ředitele školy RNDR Miroslava Váchy, ve kterém řekl, že “Karel Mareš studoval a absolvoval zdejší gymnázium a je pro nás velkou ctí, že na naší škole bude umístěna pamětní deska tak významného občana Tábora”. Další projevy přednesli Mgr. Jakub Smrčka Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře a Jakub Smrčka ředitel Hornického muzea Příbram. Slavnostní shromáždění bylo ukončeno státní hymnou a průletem tří lehkých letadel Aeroklubu města Tábor.

This slideshow requires JavaScript.

The memorial plaque was then unveiled by Dagmar Jungmannová, daughter of G/Cpt Karel Mareš and flower bouquets laid.

Po odhalení pamětní desky k ní dcera G/Cpt Karla Mareše Dagmar Jungmanová, položila květinovou kytici.

Interviews from the ceremony, in Czech, by České rozhlas (Czech Radio) here

Rozhovory reportéra Českého rozhlasu s účastníky slavnostního odhalení pamětní desky najdet zde
…..

Odhalení pamětní – Karla Tomana-Mareše.

On 10 June 2015 a memorial plaque was unveiled for G/Cpt Karel Mareš [Toman], the first Commanding Officer of 311 (Czechoslovak) Sqn, RAF, at the Pierre de Coubertin grammar school, Tábor, which he attended between 1909 to 1917.

Dne 10.6.2015 byla odhalena pamětní deska na gymnáziu Pierre de Goubertin, G/Cpt Karla Mareše (Tomana), prvního velícího důstojníka 311. československé perutě RAF, v němž studoval v letech 1909 až 1917.

Attending the ceremony were family members, Kateřina Bláhová, Deputy Mayor of Tábor, local dignitaries, Colonel Alois Matýzka, Chief of Staff at the 22nd Helicopter Squadron, the successor to 311 Sqn, from Náměšti nad Oslavou airbase, military veterans, memorial plaque instigators Petr Jahn and Miloslav Sobek, well-wishers České rozhlas (Czech radio) and local media. Guard of Honour was provided by members of the 42 Mechanised battalion of the Czech Army.

Slavnostního odhalení pamětní desky se účastnili členové jeho rodiny, Kateřina Bláhová, místostarosta města Tábora, místní hodnostáři, plukovník Alois Matýzka, náčelník štábu 222. vrtulníkové letky, zástupce 311. perutě, z letecké základny Náměšti nad Oslavou, vojenští veteráni, iniciátoři pamětní desky Petr Ján a Miloslav Sobek, příznivci českého rozhlasu a místní média. Čestnou stráž u pamětní desky drželi příslušníci 42. mechanizovaného praporu Armády ČR.

The ceremony was commenced at 14:00 with a short speech by school Director RNDr Miroslav Vácha within which he said that “Karel Mareš studied and graduated from here and is a great honor that our school will have this memorial plaque to a important citizen of Tábor. Further speeches were made by Mgr Jakub Smrčka Th.D., Director of the Hussite Museum at Tábor and Josef Felfel, Director of Hornické museum, Příbram, followed by the playing of the Czech National Anthem and a flypast over the school by three light aircraft from the Tábor Aero Club.

Slavnostní odhalení pamětní desky bylo zahájeno v 14,00 hod , krátkým proslovem ředitele školy RNDR Miroslava Váchy, ve kterém řekl, že “Karel Mareš studoval a absolvoval zdejší gymnázium a je pro nás velkou ctí, že na naší škole bude umístěna pamětní deska tak významného občana Tábora”. Další projevy přednesli Mgr. Jakub Smrčka Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře a Jakub Smrčka ředitel Hornického muzea Příbram. Slavnostní shromáždění bylo ukončeno státní hymnou a průletem tří lehkých letadel Aeroklubu města Tábor.

The memorial plaque was then unveiled by Dagmar Jungmannová, daughter of G/Cpt Karel Mareš and flower bouquets laid.

Po odhalení pamětní desky k ní dcera G/Cpt Karla Mareše Dagmar Jungmanová, položila květinovou kytici.

Interviews from the ceremony, in Czech, by České rozhlas (Czech Radio) here

Rozozhovory reportéra Českého rozhlasu s účastníky slavnostního odhalení pamětní desky najdete zde

Posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial | Leave a comment

Information please – S/Ldr Miloš Provazník


We would like to contact relatives of

Rádi bychom kontaktovali příbuzné

S/Ldr Miloš Provazník

If anyone has any current contact information for one of his relatives
could they please contact us.

Pokud má někdo nějaké aktuální kontaktní informace na někoho z jeho příbuzných, kontaktujte nás.
Posted in Information please | Leave a comment

Vitezslav Rosik – Memorial Plaque unveiled


Vítězslav Rosík – Odhalení pamětní desky

BKA_120615_6-Edit

At 09:00 on 8 May 2015,

8. května 2015 v O9.00 hod.

a Memorial Plaque was unveiled

byla odhalena pamětní deska

at at no. 26 Bzová, the family house of

na rodném domě Bzová č. 26.

G/Cpt Vítězslav Rosík.

This slideshow requires JavaScript.
8. května 2015 v O9.00 hod.

byla odhalena pamětní deska

na rodném domě Bzová č. 26

G/Cpt. Vítězslavu Rosíkovi.

Posted in Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Eduard Prchal – Memorial Plaque unveiled


Eduard Prchal – Odhalení pamětní desky.

On 23 May 2015 a memorial plaque was unveiled for Eduard Prchal C de G,, at his birth house in Dolní Břežany, near Prague.

Dne 23. května 2015 byla odhalena pamětní deska Eduardu Prchalovi C de G u jeho rodného domu v Dolních Břežanech u Prahy.

The well attended ceremony included Kejka Collins, daughter of Eduard Prchal who had travelled from the USA for the event, Věra Kovářová – Member of Parliament of the Czech Republic, Zdeněk Kovářík, Vice-Mayor of Dolni Dolní Břežany, several descendants of Czechoslovak men and women who had served in the RAF in WW2 and well wishers. The Guard of Honour was by Strnad Radim and Michael Ježdíková from the Vrane nad Vltavou village Scout Group.

Slavnostního aktu se účastnila Kejka Collins, dcera Eduarda Prchala, z USA, dále Věra Kolářová- poslankyně parlamentu ČR, Zdeněk Kovařík, Více-starosta Dolních Břežan, několik československých mužů a žen, kteří sloužili ve druhé světové válce v RAF a hodně příznivců. Čestnou stráž skautů z obce Vrané nad Vltavou drželi Radim Strnad a Michaela Ježdíková.

The ceremony was opened at 08:45 with a flypast by two JAS – 39 Gripen Czech Air Force fighter aircraft from 21 zTL Čáslav airbase.

Ceremonie byla zahájena v 08.45 hod. průletem dvou letounů Jas-39 Gripen Českého vojenského letectva od 21. ZTL letecké základny Čáslav.

Zdeněk Samek, on behalf of fellow co-instigator Jan Pašek, gave a short welcoming introduction to all attending. Speeches then followed by Zdeněk Kovářík, Věra Kovářová and a Czech and English speech by Kejka Collins

Zdeněk Samek úvodní projev přenesl jménem organizátora akce Jana Paška a přivítal přítomné. Poté vystoupili s projevem v českém jazyce Zdeněk Kovařík a Věra Kovářová a v angličtině Kejka Collins.

The ceremony continued with Zdeněk Samek giving a detailed biography about Eduard Prchal and his activities during WW2. Jan Pašek then continued with details of Prchal’s second escape to exile in October 1950.

Obřad pokračoval vystoupením Zdeňka Samka, který seznámil přítomné s podrobným životopisem a činností Eduarda Prchala ve druhé světové válce. Jan Pašek potom podrobně hovořil a druhém útěku Eduarda Prchala do exilu v říjnu 1950.

This slideshow requires JavaScript.

The memorial plaque was then unveiled by Kejka Collins, Věra Kovářová and Zdeněk Kovářík and floral tributes where then laid by it. The memorial plaque was then blessed by pastor Mgr Lubomir Poliński .

Pamětní desku odhalila Kejla Collins, kytice květin k pamětní desce položili Věra Kovářová a Zdeněk Kovařík a pamětní desku požehnal farář Mgr. Lubomír Polinski.

The ceremony concluded with the singing of the Czech national anthem by schoolchildren from Dolní Břežany school.

Obřad byl zakončili zpěvem České státní hymny, žáci ZŠ Dolní Břežany.
Posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Laskov remembers Viktor Popelka


Laškov Memorial Ceremony for Viktor Popelka, DFC,
on the 70th Anniversary of Liberation Day

Friday 8th May 2015, the 70th anniversary of the end of WW2 in Europe, was marked by a special ceremony in the village of Laškov, in the Olomouc Region of the Czech Republic. The unveiling of a memorial plaque at the local school was held to mark the 70th anniversary of the Liberation. Commencing at 14:00 hours, the ceremony concluded with the unveiling of a plaque dedicated to Colonel Viktor Popelka, who was born and lived in the village. He joined the RAF in July 1940 and was a pilot in 310 and 312 Fighter Squadrons. He completed his war service with a commission and the DFC.

The memorial plaque is mounted next to the entrance door at Základní škola Laškov (the Laškov Elementary School), which Viktor had attended as a boy. The solemn memorial ceremony was the initiative of Mrs. Marie Dočkalová, a member of the Popelka family, together with representatives of the municipality.

Prior to the memorial ceremony, a parade was held before the castle, where a wreath was laid in memory of the victims of the two world wars. The parade then marched to the school, to join the gathering of numerous guests and citizens of the village, including members of the Popelka family and its descendants.

In addition to representatives of municipalities, local clubs, and family members, a number of guests were present. A special guest for that day was the son of Viktor Popelka – Victor Karel Leslie Marshall. He and his wife Maura had flown to the Czech Republic from the United Kingdom, to take part in the ceremony.

The ceremony was attended by representatives of the Municipality and its associations, as follows:

• Mayor Ladislav Jedlička, Deputy Mayor Pavel Spáčil and other representatives of the municipality,
P. Mgr. Janusz Łomzik, pastor of the Laškov parish and a representative of the Konice Deanery,
Mgr. Lenka Blahová, the Head Teacher of the Laškov Elementary School and Kindergarten,
Volunteer Fire Brigade and members of 1. FC Laškov.

The official guests at the event were:

• Božena Sekaninová, Senator of the Czech Parliament,
Colonel Ing. Ivan Pospíchal, Association of Pilots of the Czech Republic,
Major Ing. Václav Malát, Deputy Commander of the 102nd Reconnaissance Battalion of Prostějov,
Mgr. Boleslav Povolný, 9th branch Airmen Association of the Czech Republic,
Ing. Petr Poledník, Czechoslovak Legionnaires.

The programme included musical performances by Malohanácká muzika, the band of the Elementary Art School in Konice and also dancing to English songs by the children from the kindergarten and primary classes at the school. A number of children gave short reflective talks and poems.

The Mayor and Victor Marshall unveiled the plaque and the pastor gave a blessing & sprinkled holy water on the plaque and the school building.

The plaque was then honoured with wreaths laid by the official guests, family members and others. This included a salute from each of the the military representatives.

Speeches were made by the Senator, the military guests, the Mayor and Victor Marshall. Victor noted that the ceremony marked the conclusion to a lengthy study into his father’s past and ultimately the discovery of his Czech family. He emphasised that the school was a most appropriate place to have the memorial. He then presented the school with a book of Tribute to Viktor Popelka.

This slideshow requires JavaScript.

Before and after the ceremony, guests and other interested people were able to explore the school, to see its classes and examples of its curricula, teaching aids and the childrens‘ work.

The day was rounded off by a welcome spread of food and drinks, hosted by the Mayor and his wife, during which guests and others were able to meet each other.

© Victor Karel Leslie Marshall
Posted in 310 Sqd, Ceremony, Memorial | Leave a comment

Karel Toman-Mares – Memorial Plaque unveiling_______________________________________________________________

At 14:00, on Wednesday 10 June 2015

at the Budova School, Tábor

A memorial plaque will be unveiled for

Gen. Karel Mareš

1 Commanding Officer of 311 (Czechoslovak) RAF  bomber squadron

_______________________________________________________________
Posted in 311 Sqd, Forthcoming Events, Uncategorized | Leave a comment

Circus157 – remembered 2015


5.5.2015 se uskutečnila již pátá vzpomínková akce na RAF Operaci Circus 157 ze dne 5.5.1942, při které bylo v okolí Yper sestřeleno pět pilotů Spitfirů RAF, z nichž čtyři přišli na místě o život . Pietní večer na vojenském hřbitově Ypres Town Extension Komise britského společenství pro válečné hroby (CWGC) zorganizovali tradičně Chris Lock a Milena Kolaříková-Lock.

On the 5th May 2015, the fifth remembrance event took place commemorating the RAF Operation Circus 157 of the 5th May 1942, during which five RAF Spitfire pilots were shot down near Ypres and four of them lost their lives on the spot. Remembrance evening at the Ypres Town Extension CWGC military cemetery was traditionally organised by Chris Lock and Milena Kolaříková-Lock.

Sqd/L. František Fajtl’s damaged Spitfire breaks away from his antagonists, whilst behind Sgt Karel Pavlík's doomed Spitfire spirals down out of control.
Nahoře: velitel peruti František Fajtl uniká svým protivníkům v poškozeném Spitfiru.
Za ním se Spitfire rotmistra Karla Pavlíka nekontrolovatelně ve spirále řítí k zemi

Pozvání k účasti laskavě přijali mj J.E. paní Alison Rose,velvyslankyně Velké Británie v Belgii, J.E. MGR Jaroslav Kurfürst, velvyslanec České republiky v Belgii, pplk Christophe Onraet – vojenský velitel provincie Západní Flandry, plk Filip Borremans Ir – velitel vojenské logistické základny CCMP v Yprách. Přivítali jsme též dceru SGT Karla Pavlíka – paní Carole Fenn s rodinou, zástupce místních veteránských organisací Královské belgické Entente, RAFA-SAFA a RBL Scotland – Passchendaele and District Branch a pana Wima Huyghe a Dircka Decuypere –vedoucí historické letecko- archeologické skupiny, která z hlubokého jílu u vesnice Dranouter exhumovala sestřelený Spitfire SGT Karla Pavlíka. Pan Huyghe financoval krásný památník SGT Pavlíkovi na místě jeho sestřelení a pan Decuypere spolu s panem Vandenameele napsali strhující knížku Circus 157. Přítomni byli též vlajkonosiči veteránských organizací a další vlastenečtí příznivci a přátelé.

H.E. Mrs Alison Rose, ambassador of Great Britain to Belgium, as well as H.E. Mgr. Jaroslav Kurfürst, ambassador of the Czech Republic to Belgium kindly accepted the invitation, as well as Lt Col Christophe Onraet – Commander of the Belgian military forces in the Province of West Flanders and Col Filip Borremans Ir – Commander of the Belgian army logisitics centre CCMP in Ypres. We also welcomed the daughter of SGT Karel Pavlík – Mrs. Carole Fenn and her family, representatives of the local veterans´ associations Royal Belgian Entente, RAFA/SAFA and RBL Scotland – Passchendaele and District Branch and Mr. Wim Huyghe and Dirck Decuypere, leaders of the historical aviation archeology group, which excavated the shot down Spitfire of SGT Karel Pavlík from the deep clay near Dranouter village. Mr Huyghe financed the beautiful memorial to SGT Pavlik near the the pilot´s crash site and Mr Decuypere together with Mr Vandenameele wrote a most interesting book Circus 157. Also present were the standard bearers of the veterans´ associations as well as patriotic supporters and friends.

Pamětní večer započal v 19:00 hod pietním aktem na vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC. Po krátkém úvodním projevu Chrise a Mileny byla kaplanem vojenského kostela Sv. Jiří v Yprách Brianem Llewellynem, bývalým velitelem letky RAF, přednesena modlitba za padlé letce. Po minutě ticha pak následovalo položení věnců k hrobům sestřelených pilotů. Pietní akt pokračoval čtyřmi státními hymnami – britskou, kanadskou,českou a belgickou – a zakončen byl v 19:30 nízkým přeletem nad hřbitovem dvou stíhaček F-16 belgického vzdušného komponentu ve formaci „jeden dolů-sestřelen“, na pamět padlých pilotů. Přelet byl zorganizován plk Borremansem a byl skutečně nezapomenutelným završením pietního aktu.

Remembrance evening started at 7 pm with a commemoration act at the Ypres Town Extension CWGC military cemetery. After a brief introductory speech by Chris and Milena, padre Brian Llewellyn of St. George´s military church in Ypres, a former RAF SQN Leader, recited the RAF Collect and prayer for the falle. This was followed by one minute of silence and then the wreaths were placed at the graves of the fallen pilots. Remembrance act continued with playing of the four national anthems – British, Canadian, Czech and Belgian – and it was concluded by alow flypast performed by two f-16 fighters of the Belgian air component in the formation „one-down“, in honour of the fallen comrades-in-arms. The flypast was organised by Col Borremans Ir and was a truly unforgettable culmination of this remembrance act.

This slideshow requires JavaScript.

Poté se naše skupina odebrala k Meninské bráně – památníku nezvěstných v Yprech, kde jsme se zúčastnili každovečerní ceremonie poslední večerky. Paní velvyslankyně Rose a pan velvyslanec Mgr Kurfürst šli bok po boku položit věnce na pamět padlých – symbolizujíce tak stáletrvající spojenectví a přátelství mezi našimi národy. Pplk Onraet, Milena a plk Borremans následně položili věnec na paměť RAF Operace Circus 157.

Our group then walked to the Menin Gate Memorial to the Missing in Ypres, where we took part in the daily Last Post evening ceremony. Ambassador Rose and ambassador Kurfüerst walked side by side to place their wreaths in remembrance of the fallen, symbolising thus the continuing alliance and friendship between our nations. Lt Col Onraet, Milena and Col Borremans then placed the wreath in remembrance of the RAF Operation Circus 157.

Pamětní večer jsme uzavřeli přípitkem na paměť padlých v historickém hotelu Regina na Velkém náměstí. Paní velvyslankyně Alison Rose v krátkém proslovu ocenila uspořádání této pietní akce a poděkovala organizátorům i všem účastníkům. V přátelské a srdečné atmosféře všichni také se zájmem naslouchali vyprávění pana Vandenameele, jednoho z posledních místních belgických odbojářů, jejichž lví podíl na záchraně a repatriaci sestřelených spojeneckých pilotů a jejich sebeobětování ve druhé světové válce byly též vzpomenuty během předcházejícího pietního aktu na hřbitově CWGC Ypres Town Extension. Pan Vandenameele nám líčil, jak yperský hotel Regina sloužil během 2. světové války coby přestupní stanice sestřelených spojeneckých pilotů, kteří byli odbojáři ukrýváni v tajném pokoji na půdě, do kterého byl vstup falešnými dveřmi v zadní stěně skříně na šaty. Podstoupená rizika umocňuje fakt, že v hotelu se ubytovávali ve stejné době též němečtí důstojníci!

The evening of commemoration was concluded by the toast of remembrance at the historical hotel Regina on the Grote Markt. Ambassador Rose in a short speach appreciated the organisation of this commemorative event and thanked both the organisers and all the participants. In a friendly and cordial atmosphere all of us listened with great interest to the story of Mr. Vandenameele, one of the last members of the local Belgian resistance. The resistance had a lion share in the recovery and repatriation of the downed allied pilots. Their self-sacrifice was also remembered during the ceremony at the Ypres Town Extension CWGC cemetery. Mr. Vandenameele told us how the Ypres hotel Regina served as a transfer stop of the shot down allied pilots, who were hidden by the resistance in a room in the attics, to which one could only enter through a false door – the back panel of a big wardrobe. The risks taken are underlined by the fact that the hotel was used by the German officers for accommodation at the same time!

Pietní večer se nemohl vydařit lépe – jako by nad námi stateční padlí letci drželi ochrannou ruku: vítr se utišil a po lijáku vysvitlo slunce. Všichni, kdo přišli, sdíleli slavnostní zamyšlenou náladu a vrchovatou měrou přispěli k důstojnému uctění památky padlých pilotů i belgických odbojářů.

The remembrance evening could not have been better – as if the gallant fallen pilots held their protective hands above us: the wind died down and after a storm the sun lit the sky. All, who attended, shared respectful pensive mood and richly contributed to the dignified commemoration of the fallen pilots and the resistance members.

Čest jejich památce!

Lest we forget!

Všem zúčastněným bychom ještě jednou chtěli srdečně poděkovat.

We would like to thank wholeheartedly all of you, who have joined us.

Chris Lock and Milena Kolaříková – Lock

www.lestweforgettours.com

Posted in 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment