Congratulations to Miroslav Liskutin


On 21 October 2014

Colonel (Ret´d) Miroslav Antonín Liškutín, DFC, AFC

was awarded the decoration

Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic – 1st Grade

Miroslav Liškutín, René Klapáč and Miroslav’s son Milos

The medal was presented to him on 20 November 2014 by Lt/Col René Klapáč, Military Attaché at the Defence Office of the Embassy of the Czech Republic, London and kápitan Pavel Jáger Commander of the Czech detachment within the European Union Naval Force.

Pavel Jáger, Miroslav Liškutín and René Klapáč.

A worthy recipient of this high decoration.

_______________________________________________________________

Since 1997, citizens of the Czech Republic and foreign nationals can be awarded not only Czech state orders and medals, but they can also receive Defence distinctions in recognition of meritorious deeds and activities of a military nature in the areas of security, humanitarian activities, and other projects of international or domestic scope that have been performed in support of democracy and peace.

Defence distinctions are awarded to recipients by the Minister of Defence of the Czech Republic, who presents them on the national holidays of 8 May and 28 October, though in justified cases distinctions can be awarded by the Minister on other occasions.

The highest Defence award is the Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic. This Cross is awarded to active soldiers and civilian employees of the military in recognition of their heroism, for successful leadership during battle, and for meritorious service in combat activities. The Cross is, moreover, awarded for outstanding performance in the command of troops during peacetime, for meritorious performance of service or work duties, for excellent representation of the Armed Forces of the Czech Republic, and for other significant acts of merit performed in support of the Defence department.

The Minister can award the Cross to any citizen of the Czech Republic as well as to foreign nationals for significant cooperation with the Defence department, for efforts in supporting the war-fighting capacity and readiness of the Czech military, and for the accomplishment of tasks performed in support of the Armed Forces of the Czech Republic.

The Cross of Merit has three grades: the highest, Grade I, is made of metal gold in colour; Grade II is made of metal silver in colour; and Grade III is made of metal bronze in colour. Ribbons for the miniatures of the Cross of Merit differ in accordance with the grade awarded, as well as the specific colour of the metal itself.

The decoration may be presented to soldiers of the Armed Forces of the Czech Republic as well as civilian employees. The cross is presented to recognize heroism, leadership during combat, and for noteworthy service in combat activities. The cross may also awarded for commanding troops during peacetime, exceptionally performing service or assigned duties, serving as a meritorious example of the Armed Forces of the Czech Republic, and for other notable acts of merit performed supporting the Defence department.

Source: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6412

_______________________________________________________________

Posted in 312 Sqd, Congratulations, Information | 2 Comments

Winged Lion ceremony 17/11/14The 17 November 2014 was the 25th anniversary of the ‘Velvet Revolution’ when Czechoslovakia was liberated from its Communist regime after 41 years. However, this date now also has another significance as well, as on this day, at 18:30 the first Czech ceremony at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague was held.

17. listopadu 2014, bylo 25. výročí “sametové revoluce” kdy po 41 letech došlo k osvobození Československa od komunistického režimu. Toto datum má také další význam, neboť se v tento den v 18.30 hod. konalo slavnostní vzpomínkové shromáždění u Okřídleného Lva v Praze na Klárově.

The Winged Lion Monument was the result of a British initiative which secured generous donations from the British ex-pat community in the Czech Republic who wished to say ‘Thank-you’ to the Czechoslovak airmen and women who who escaped from their homeland and came to Britain’s aid during WW2. The Winged Lion is the only Monument in the world where all these 2,500 Czechoslovak men and women who served in the RAF are remembered. On completion, the Monument was donated to Prague 1 District by the Winged Lion Project team.

Památník Okřídleného Lva byl výsledkem britské iniciativy a štědrých darů od britské ex-pat komunity v České republice. která tím chtěla vyjádřit “Díky” všem československým letcům a ženám, kteří za druhé světové války uprchli ze své vlasti, zúčastnili se bitvy o Británii a pomáhali v boji proti nacismu. Okřídlený lev je jedinou památkou na světě, která připomíná 25000 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF. Po dokončení stavby byl památník Okřídlený Lev, projektanty věnován OÚ Praha 1.

Mayor Oldřich Lomecký, Prague 1 District.

The evenings modest ceremony was organised by Prague 1 City Hall, where Klárov is located, and hosted by its Mayor Oldřich Lomecký. Despite the rain, the ceremony was well attended by several descendants of Czechoslovak RAF airmen, and well wishers some of whom had travelled for the ceremony from various parts of the Czech Republic. Col Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Project & Euan Edworthy, who initiated the project attended the ceremony in an unofficial capacity.

Skromný obřad organizovaný radnicí Praha 1 se uskutečnil ve večerních hodinách na Klárově u památníku, kde přítomné přivítal starosta Oldřich Lomecký. Navzdory dešti se obřadu zúčastnilo několik potomků československých letců RAF a příznivců, kteří přicestovali z různých Částí České republiky. Slavnostního obřadu se neoficiálně účastnil Plk. Andrew Shepherd, předseda Lion Project & amp Winged, Euan Edworthy.

Brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, 1st left

Mayor Oldřich Lomecký opened the ceremony with a speech in Czech. Further Czech speeches by Brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, adviser of the Minister of Defence and speeches, Jiři Stanislav emphasised the importance of the Winged Lion Memorial to the Czech nation and highlighted the significance of its rightful place at Klárov. This theme was continued in the concluding Czech speech was delivered by Joe Voychan of the Spitfire Club, who said ‘we are not just a few, but many! May the patriotic heart and common sense win and this monument remain forever. Jiři Stanislav then gave a small speech in English for the benefit of the English and Americans attending.

Slavnostní obřad zahájil svým projevem v češtině starosta Oldřich Lomecký. Další projevy v češtině pronesli Brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, poradce ministra obrany a Jiří Stanislav, který zdůraznil význam Památníku okřídleného lva umístěného na Klárově. Na stejné téma pokračoval ve svém projevu Joe Voychan ze Sitfire Clubu, který řekl : Není nás málo, ale je nás mnoho!. Je to výhra všech těch , kteří mají vlastenecká srdce a zdravý rozum, tato památka zde zůstane navždy. Jiří Stanislav pak přednesl krátký projev v angličtině pro zúčastněné Angličany a Američany.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony then continued with a bilingual war poem recital by Markéta Sisaková, and Klára Vosecká, students from the English College in Prague, at Vysočany, Prague 9, one reading an English English followed by her colleague who read a Czech poem.

Obřad pokračoval dvojjazyčným, recitálem válečné básně studentkami z English Colege v Praze 9, Vysočanech, Markéty Šišákové v anglickém a Kláry Vosecké, českém jazyce.

Wreaths were then laid which supplemented the candles, flower bouquets and Royal British Legion crosses already placed at the monument.

Následně byly položeny věnce, které doplnilo zapálení svíček, květinové kytice a na pomník byly umístěn kříž Royal British Legion.

The event was concluded by inaugural switching-on the two spotlights, mounted in the monuments base, which will illuminate the Winged Lion monument.

Akce byla ukončena zapnutím obou reflektorů, které od základů osvětlují památník Okřídleného Lva.

Video film courtesy of Jan Šinágl / video film s laskavým svolením Jana Šinágla.

…….

Posted in Ceremony, Events, Memorial, Not Forgotton | 1 Comment

Josef Gruden – Memorial Plaque unveilingAn invitation


to attend the memorial plaque unveiling ceremony


for F/O Josef Gruden, 311 Sqn pilot


at his birth house at Čelina, Borotice, Czech Republic


at 13:00 on 22 November 2014


followed at 14:30


by a presentation and discussion about 311 Sqn.
Posted in 311 Sqd, Ceremony, Forthcoming Events | Leave a comment

Invitation – Klarov 17 November 2014An invitation


to attend a ceremony to commemorate the


25th Anniversary of the Velvet Revolution


being held at the Winged Lion Memorial, Klárov


at 18:30 on 17 November 2014.
Posted in Ceremony, Forthcoming Events | 1 Comment

In Remembrance


Věnovano
Jaromíru Drmelkovi, zabil 18.08.42.
a všem padlým československým letcům během 2. světové války.

In remembrance of
Sgt Jaromír Drmelka, killed 18/08/42
and all the fallen Czechoslovak Airmen in World War 2.

_______________________________________________________________


Ta tmavá noc, ty černé vlny,

ta nekonečná dálka.

A tam jsme my letci,

sami a opuštěni….

Tak krutá a mrazivá je válka.


The dark night, the black waves,

the infinite distance.

And there we are Airmen,

alone and quiet….

So cruel and chilling is war.


I když jsme pro vás hrdinové,

věřte nám my máme starch.

Ale víra za svobodu nám dává zas a zas,

tu odvahu vzlétnout nad hluboké a studené moře,

to které se stalo naše posledni lože.


Even though we are for you heroes,

trust as we have fear.

But the belief in freedom gives us again and again,

the courage to take off over the deep and cold sea,

that which was our last bed.


Nezapomeňte na nás,

my všichni jsme stále s vámi.

A všechen starch, bolest i útrapy

jsou tam v hlubinách

pohřbeny s námi.


Do not forget us,

we are all still with you.

And all the fear, pain and suffering

are there in the depths buried with us.

© Dana Nedomová 2014
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | Leave a comment

Remembrance Day – 11 November 2014


Remembrance Day

11 November 2014

Remembering the Czechoslovak Airmen who died
in World War 2

Vzpomínka na československé letce padlé
v ve druhé světové válce

This slideshow requires JavaScript.

510 serving in the Royal Air Force
who died 1940 to 1945

510 českosloveských letců padlo po dobu služby v Britském královském letectvu RAF v letech 1940/45.

7 serving in the Polish Air Force
who died in Poland in September 1939

7 československých letců padlo po dobu služby v polském letectvu v září 1939 v Polsku.

27 serving in l’Armée de l’Air
who died in France 1939/40

27 československých letců padlo po dobu služby ve francouzském letectvu – l´Armeé de l´Air v letech 1939/40 ve Francii.

1 serving in Forces Aériennes Françaises Libres [FAFL]
who died in North Africa 1945

1 československý letec zahynul po dobu služby v rámci Forces Aériennes Francaises Libres – FAFL v Severní Africe v roce 1945

8 serving on the Russian Front 1944/45 in the 1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment and 1st Czechoslovak Mixed Air Division of the Allied Air Forces

8 československých letců padlo po dobu služby na východní frontě v rámci 1. Československého samostatného stíhacího leteckého pluku a 1. Československé smíšené letecké divize.

We will remember them

Nikdy na ně nezapomeneme

The assistance of
Pristine Image and Jaroslav Popelka
with this article is much appreciated.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | 1 Comment

Tomas Motycka remembered

Memorial plaque unveiling for Tomáš Motyčka at Diviaky.

A memorial plaque to commemorate the 70th anniversary of the death of P/O Tomáš Motyčka was held on 25 October 2014 at Diviaky railway statio, Slovakia, near to the location where he was killed on 15 October 1944.

Attending the ceremony was Dr Eva Hufková, Member of the Slovak Parliament, officials representing the City of Turčianske Teplice, a delegation from the martin branch of the Union of Antifascist Combatants, representatives of the Paras Club, members of the Slovak National Aeroclub, representatives from the „ALBATROS“ Plastic Modellers Club and other guests.

The memorial project was idea of various members of the „ALBATROS“ Plastic Modellers Club, from Martin, who managed all aspects of the event.

This slideshow requires JavaScript.

Tomáš Motyčka was born 8 July 1915 at Nedakonice, near Uherské Hradiště, Czechoslovakia. On completion of his schooling he trained as a locksmith prior to serving his military service with the 2nd Air Regiment of the Czechoslovak Air Force at Olomouc, where he trained as a fighter pilot.

After the German occupation of Czechoslovakia in March 1939 he escaped that summer to Poland where he became one of the 93 Czechoslovak airmen who were accepted in the Polish Air Force. When Germany invaded Poland he flew with distinction against the German invaders but the overwhelming superiority of the German forces caused Motyčka’s unit to be forced further east to Ukraine where they were captured by the advancing Russians who invaded Poland form the East. After nearly a year of Russian internment, with other Czechoslovak airmen he was released and they were transported to Bombay where they boarded the SS Narkunda on 17 September 1940 which took them on the long sea-route to Liverpool, arriving on 27 October 1940.

On arrival to England, he joined the RAF VR and was posted to 312 Czechoslovak fighter squadron whose role was convoy patrols and operational sorties over occupied northern France. He was noted for being skilled pilot, of friendly disposition but that his internment by the Russians had influenced his political views.

312 Sqn, Tomáš Motyčka, 1st right middle row

Czechoslovak medal presentation at 312 Sqn at Harrobeer 1942, W/O Tomáš Motyčka 2nd from right

In the spring of 1944 he was one of 21 Czechoslovak RAF pilots who, under the command of S/Ldr František Fajtl, who volunteered to go to Russia to fight on the Eastern Front. On 21 February 1944 they sailed from Glasgow to Gibraltar and Egypt, then by train to Lebanon, Baghdad and Tehran. From here they flew to Baku, Russia and then to Moscow, arriving on 2 April, where they re-trained on Russian Lavochkin La-5FN aircraft, one of the Soviet Air Force’s most capable fighter aircraft.

Lavochkin La-5FN

The Czechoslovak pilots served with the 1st Czechoslovak Independent Fighter Aviation Regiment and were equipped with Lavochkin La-5FN fighter aircraft. During the ill-fated Slovak uprising, in August 1940, they were deployed at Zolná airfield, Slovakia and provided air-cover and ground-suppport to Slovak troops fighting the Germans at Duklas Pass. At this time Motyčka was deputy Commander of the Regiments 2nd Squadron.

Some of the Czechoslovak former-RAF pilots at Kubinka, Russia, July 1944.

On 15 October 1944 Tomáš Motyčka, flying Lavochkin La-5FN No 20, was shot down and killed whilst making a low attack against German vehicles at Diviaky. He was buried by his crashed aircraft by the Germans who had mistaken him as a Russian pilot. Shortly after the inhabitants of the nearby village of Diviaky re-interned him in the village cemetery with a dignified funeral befitting of unknown here. After the war ended the fate of Tomáš Motyčka was uncovered by checking the route of his last flight and the date and time of the crashed La-5FN. He was then re-interred in the family grave at Nedakonice, in the Moravian region of Czechoslovakia.

After the ‘Velvet Revolution’ in 1989 he was promoted in memoriam to the rank of plukovník [Colonel] in the Czechoslovak Air Force.

He had been awarded the following medals for his bravery in combat:

Polish:

Krzyż Walecznych [Cross of Valour]

Czechoslovak:

Válečný kříž 1939 [War Cross 1939]
2 x Za statečnost [War Medal for Bravery]
Řád slovenského národního povstání [The Order of the Slovak National Uprising]

The assistance of Milan Herčut and Michal Hlaváč of the project team is much appreciated.
Posted in Ceremony, Not Forgotton, Russia | Leave a comment

Brookwood – October 2014


The annual commemoration ceremony to commemorate the founding Czechoslovakia on 28 October 1918, was held at Brookwood on 26 October.

V Brookwoodu se 26. října konal každoroční pietní akt k připomenutí výročí založení Československé republiky 28. října 1918.

Despite the weather the event was well attended by Embassy officials, two veterans, widows of veterans, a large number of veteran descendants and well wishers.

Na vzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám se této akce zúčastnili zástupci velvyslanectví , dva veteráni, vdovy po veteránech a velký počet potomků veteránů a také příznivců.

Representing the Embassy of the Czech Republic, London were Dr Antonin Hradilek – Deputy Ambassador, Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col. René Klapac, Military Attaché. Their counter-parts from the Embassy of the Slovak Republic, London were Mr Imrich Marton, Deputy Ambassador and Col Milan Gavlas – Defence Attaché. Maj Gen (rtd) Ivan Schwarz and Col (rtd) Rudolf Čapek, who despite their age and ailments were the only two veterans able to attend.

Vzpomínkové akce se zúčastnili z Velvyslanectví České republiky v Londýně, zástupce velvyslance Dr. Antonín Hradílek, Plk. Roman Siwek a vojenský ataše pplk. René Klapáč. Z Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně, zástupce velvyslance pan Imrich Marton a vojenský ataše plk. Milan Gavlas. Z veteránů se vzhledem k vysokému věku bývalých čs. zahraničních letců, zúčastnili jenom dva veteráni Generálmajor ve výslužbě Ivan Schwarz a navzdory nemoci, plk. ve výslužbě Rudolf Čapek.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony started later than the planned 14:00, with opening speech by Mr Imrich Marton on his first official engagement since taking office in the UK. A speech by Dr Antonin Hradilek followed, both speeches detailing the foundation of Czechoslovakia in 1918 and their respective countries history since that time.

Obřad původně plánovaný na 14.00 hodinu, byl úvodním projevem pana Imricha Martona, pro něhož to bylo první oficiální střetnutí od nástupu do úřadu ve Velké Británii, zahájen později. Následoval projev Dr. Antonína Hradílka. Oba projevy se podrobně zabývaly vznikem Československé republiky v roce 1918 a jejím historickým vývojem od té doby.

A medal ceremony followed with the posthumous award of the State Defence Cross of the Minister of Defence of the Czech Republic to plk. (rtd) Miloslav Bitton [Kratochvl] ‘For his extraordinary contribution to the restoration of the sovereignty and freedom of the Czechoslovak Republic’ which was presented to his son John Bitton who had travelled from Sweden for the presentation. Barry Kudlacek was presented with the Cross of Merit grade III which had been presented by the Ministry of Defence of the Czech Republic ‘For his significant contribution to the preservation of the traditions of the Czechoslovak soldiers who served in Czechoslovak Air Force abroad during WW2′

Následoval slavnostní obřad, posmrtného udělení Záslužného kříže ministra národní obrany České republiky, plk. Miloslavu Bitton (Kratochvílovi) “Za svůj mimořádný přínos k obnově suverenity a svobody Československé republiky”, který převzal syn Jon Bitton, jenž přijel ze Švédska. Barry Kudláček byl vyznamenán ministrem obrany České republiky Křížem za zásluhy III. stupně “Za jeho významný přínos k zachování tradic československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v československém letectvu v zahraničí.”

Wreaths were then laid at the Czechoslovak memorial on behalf of the Slovak Republic and the Czech Republic with flowers also being laid by relatives.

Poté následovalo jménem České a Slovenské republiky položení věnců a kytic příbuznými padlých letců. k Československému památníku.

The ceremony was concluded by the playing of the national anthems of the Czech Republic, the Slovak Republic and Great Britain.

Slavnostní obřad byl ukončen národními hymnami České republiky, Slovenské republiky a Velké Británie.

The assembled attendees then went to the Czechoslovak ex-Servicemens section, which adjoins the CWGC cemetery for a small ceremony for the internment of the ashes of Maj. Nina Dobosharevich. She had served in the Czechoslovak Army in Britain during WW2.

Po obřadu se přítomní účastníci odebrali do části hřbitova československé sekce WW2, která sousedí s vojenským hřbitovem, Zde byl proveden obřad uložení popela Mjr. Niny Dobosharevich, která sloužila za druhé světové války v československé armádě ve Velké Británii.

It is noted that whilst Mr Vladimír Anděl had again continued his sterling work – all voluntary – with the laying of red carnations against each of the 97 headstone in the Czechoslovak post-WW2 section. However it was concerning to see that this post-WW2 section was noticeably lacking in any official recognition from either of the two Embassies who participated in the event.

Je třeba uvést, že zatímco pan Vladimír Anděl pokračoval ve své vynikající práci – to vše dobrovolně – s položením červených karafiátů ke každému z 97 náhrobků československé sekce WW2, znatelně chybí jakékoliv oficiální uznání od jednoho ze dvou zastupitelských úřadů, které se podílely na této akci.
Posted in Ceremony, Events | Leave a comment

Leo Anderle broadcast


The translated script of a radio broadcast made on the BBC by Pilot Sergeant Leo Anderle to his homeland c. 1941:

Up to this present time I am already on operations eight times against the enemy, and now I am looking forward to many more missions.

I am altogether nine year a Pilot. When the Germans enter Czechoslovakia I escape to Poland. I am fifteen days in Poland and then I come to England and here I am told that I should proceed to France with a group of twenty five other Czech airmen. I am wanting there to join the French Air Force but there are difficulties, so instead I make application to join the Foreign Legion. All this group of twenty five join also, in accordance wit advice from the Czech authorities in Paris and we go to Africa. At first we are employed as workers building highways. This was very difficult in tis climate, which is quite unusual to us. Then, after some time , we start with normal French drill for infantry so that when these si months are over we can be regarded as French Legionairres. During this time, however, the Czech authorities in Paris have made the necessary steps for us to join the French Air Force and when at last they have succeeded in this, all those Czech airmen in the Foreign Legion are sent to different stations in Morocco.

I spent another two months as Pilot in the French Air Force in Africa; then I am sent to France and when France collapses I am coming to England. That is in August 1940.

When I am here it is not necessary for me to make personal application to join the RAF because everything has been arranged for us beforehand, and so, after a little time I join Czech Bomber Squadron. In these eight missions I have made with them, I am sent to eight different places: – BERLIN, BREMEN, HAMBURG, WILHELMSHAVEN, ESSEN, all in Germany and to these French Channel ports of DUNKIRK, CALAIS and LE HAVRE. Three times I go as second Pilot and then I am promoted Captain of Aircraft.

The raid at HAMBURG is my most successful I think. This raid was made on a full moon night. We succeeded in making an approach almost unobserved with complete silence on the part of the German guns on the ground, but so soon as we drop our flare, then immediately this anti-aircraft defence starts most violently and there are many searchlights also. I will never forget these thirty minutes which we spend over HAMBURG simply trying to find the prescribed target in the docks. All the time they are firing at us very much. Then mine Observer tells me “O. K.” “now I am Bombing”. He tells me it is very good, his bombing. I see a big fire start and then I hurry for England.

At my first bombing missions I have felt some excitement but now I am quite accustomed to it and I do not feel any excitement at all.

Upon one occasion when I am second Pilot we have to jump from our Aircraft by parachute. To start with it was a very good flight this. We got to BREMEN and we drop our bombs. Again these bombs are dropped at full moon and I am quite sure they are dropped on the docks. There is much anti-aircraft fire there is also, but again we are not hit. In all these eight missions my Aircraft is not hit.

This time w start to cross the Channel, we are proceeding in cloud towards England and ice is starting to form on our Aircraft. Because of these icing conditions, our wireless set simply ceases to work, so when we reach the shores of England we are without any guide at all. It is cloudy, windy weather aith complete darkness, and we are about half an hour after midnight. It is so bad that at first we cannot recognise whether we are above the sea or above land though we have come down to less than five hundred feet. In the end we see the waves and the white foam and this enables us to recognise the shores. We are hoping that the Wireless Operator will succeed in repairing the deficiency in his apparatus but it is not so. We remain in the air as long a fuel enables us to and then when we are still finding nowhere to land, the Captain is obliged to abandon Aircraft.

I am to go first. I shake hands with all of them and I go out through the front hatch. We are now at two thousand fee. I make two somersaults and then I pull the rip-cord. I am wondering vey much if this parachute is going to open. I have never jumped before. Then I have a feeling of the parachute coming out of its cover which is on my back, and next there is a jerk when she opens and I start to swing in the air like a pendulum.

It is raining very heavily and I am becoming soaked, As I descend I notice a road and I shout, but nobody is present. During this final period of descent I am prepared to land with my hands or my feet first but unfortunately I first hit the ground with my face. I receive such a shock that it compels me to lie for some minutes to recover. Then I find that I am in a meadow. I shout several times but with no result, so I fold my parachute over my arm and I walk until I reach a house. When I knock on the door and shout again, there is a lady whose head appears from a window and I ask for help. This lady immediately vanishes and at once a gentleman appears at the same window with a gun which he points at me. When I see this gun, I am so weak already through all these events that I faint, and next I find myself already in the house in an easy chair. When they have made sure of me they are very kind, and they give me hot tea with whiskey in it. The Police and a Doctor are sent for, and when the Doctor arrives with his car he takes me to his house. He offers me a bath and pyjamas and a bedroom, and something to eat and then I go to sleep. I am sleeping only for thirty minutes when the front gunner arrives also. He explains that he had to hang for one hour from a tree with his parachute before succeeding to release himself and dropping to the ground.

But soon after this incident we are back once more on Operations.

F/Lt Leo Anderle was killed on 10/12/42 when his Halifax aircraft, NF-Y W1002, of 138 Sqn disappeared on a flight between Cairo and Malta, no survivors from his Czechoslovak crew or the ten passengers onboard were found. They are commemorated on the el Alamein Memorial, Egypt.

Article curtesy of the Anderle family.
Posted in 311 Sqd, Autobiography | Leave a comment

Frantisek Binder – Memorial unveilingYou are cordially invitation to attend the unveiling of a memorial plaque for František Binder who served as an air-gunner with 311 Sqn.

The ceremony will be at Hojná Voda on Monday 27 October 2014 at 13:00.

After the ceremony there will be a presentation will be held in the hall of Hotel Hojná Voda about the Czechoslovaks who were in the RAF. The presentation will be followed with the showing of the film Nebeští jezdci.
Posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Forthcoming Events | 2 Comments